دم باریک هگزا

ITEM NO. : (KLN-36) (KLN-38)
6 اینچ - 8 اینچ سایز